ابزار وبمستر

لیست 929 های فروشی

پشتیبانی

لیست 929 های فروشی

 با کلیک بر روی نام خودرو می توانید سایر مشخصات و تصاویر آنها را مشاهده نمائید.

جهت بازدید خودروها فقط از طریق فرم نوبت دهی از طریق پائین صفحه سایت اقدام نمائید.

 

 

مزدا 929 نسل اول

وضعیت : اوراقی - فاقد موتور و گیربکس

قیمت : 2.000.000 تومان

محل بازدید : شیراز

شماره تماس : مدیریت

مزدا 929 نسل دوم

وضعیت : سالم - نیاز به بهسازی

قیمت : 22.000.000 تومان

محل بازدید : شیراز

شماره تماس : مدیریت

مزدا 929 نسل سوم

وضعیت : سالم - نیاز به بهسازی

قیمت : 25.000.000

محل بازدید : شیراز

شماره تماس : مدیریت

مزدا 929 نسل چهارم

وضعیت : سالم

قیمت : -

محل بازدید : شیراز

شماره تماس : مدیریت